RUX VARIANT

Prostorové, fasádní, podpěrné, pojízdné a zavěšené lešení, užití ve stavebnictví a průmyslu.

Charakteristika:
  • mnohostranost systému
  • snadná stavba jedním pracovníkem
  • rozměry v logickém metrovém rastru
  • vysoká dynamická tuhost a únosnost
  • vynikající statika
  • široký výběr podlah z oceli a hliníku
  • vysoká užitná hodnota, dlouhá životnost
  • bezkonkurenční všesměrové kruhové konstrukce lešení
  • vysoká užitná hodnota, dlouhá životnost

  • katalog
Variabilní konstrukce v silech, nádržích, věžích a kotlích, závěsné lešení na mostech, podpěrné konstrukce pro stavbu hal, betonáž, pracovní plošiny, volně stojící lešení na fasádách, uvnitř i vně kostelů