ZÁVĚSNÁ LEŠENÍ, ZAVĚŠENÉ KONTSTRUKCE LEŠENÍ

V případě, že povaha a charakter stavby neumožňuje založení konstrukce od země, nabízíme jako variantu vykonzolované závěsné lešení. Pro tyto účely máme speciálně vytvořené konzole s maximální šírkou 120cm, které se kotví do objektu a to buď klasicky (hmoždinky), nebo chemicky.
Jedná-li se o historické objekty, samozřejmostí je kotvení do spáry (nedochází k žádnému poškození kamene). Při zadělávání spár spolupracujeme s kameníky na spárovací směsi.