Hünnebeck MODEX

Nosné vertikální sloupy z trubky o průměru 48 mm jsou vždy po 50 cm opatřeny navařenými přípojnými talíři. Každý z těchto talířů umožňuje provést maximálně 8 připojení, a to v horizontálním i diagonálním směru. Horizontální příčníky existují v různých délkách. Mohou vytvořit nejen pravoúhlé, ale i zkosené půdorysy.

Systémové délky horizontálních příčníků jsou 0,74 m, 0,82 m, 0,90 m, 1,01 m, 1,13 m, 1,25 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 4,00 m.

Pomocí těchto systémových délek je možno montovat lešení pracovní, ochranná, prostorová, resp. bednící s minimálními rozestupy. Modulové uspořádání mimo to umožňuje montáž schodišťových věží, podest, diváckých tribun, apod.

Všechny horizontální příčníky a úhlopříčná ztužidla jsou na konci opatřena speciálním uzlovým spojem, který již obsahuje nesnímatelný klín. To umožňuje jejich rychlé , spolehlivé a snadné zavěšení a zaklesnutí do přípojných talířů vertikálních sloupů. Zaklíněním potom vznikne spojení o vysoké pevnosti uzlu.

V-uhlopříčná ztužidla jsou obecně dimenzována na výšku podlaží 2,00 m a jsou použitelná pro všechny systémové délky.
Potřebné pracovní podlahy je možno vytvářet libovolně s použitím sériových podlah z programu lešení Bosta 70, rsp. Bosta 100, nebo běžně dostupných dřevěných fošen.
Všechny ocelové díly Modex jsou žárově pozinkované, všechny dřevěné díly jsou impregnovány proti povětrnostním vlivům. To znamená minimální nároky na údržbu a opravu.