REVIZE LEŠENÍ A REVIZE

V rámci dlouhodobých staveb nabízíme a provádíme v souladu s platnými ČSN pravidelné revize konstrukcí lešení. Při každé revizi je kontstrukce lešení pečlivě zkontrolována, přeměřeno kotvení, odstraněny případné nedostatky. Po té vždy vystavíme revizní zprávu.


Cena revizí závisí na velikosti a druhu kontstrukce lešení. Vždy se stanovuje individuálně, její odhad je součástí nabídky.