RUX SUPER 65/100

RUX VARIANT, RINGSCAFF

RUX Mobilo

Závěsné konstrukce

Ochranné sítě

Vrátky a výtahy GEDA


PRONÁJEM LEŠENÍ, DOPLŇKŮ A CENÍK PRACÍ

Pronájem lešení a ceník ostatník prací jako jsou montáže, doprava atd. se počítají na základě jednotkových cen. Tyto ceny se snažíme dlouhodobě drže ve stejné výši z důvodu čitelnosti pro naše klienty.

U lešení fasádního je základní jednotkovou cenou m2, ta se počítá se počítá jako prostá plocha - strana x výška. Různé druhy šíře lešení 65cm nebo 100cm ovlivňují základní jednotkovou cenu za m2. Výpočet je jinak stejný.
Totožný výpočet je u ochranných sítí.

U lešení modulového je základní jednotkovou cenou m3, ta se počítá se počítá jako součin stran základny x výška.

Závěsné lešení je naceňovánoindividuálně.